Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

Vertical Tabs

definicja: 
Obiekt usługowo biurowy z parkingiem podziemnym użytkowany przez ERGO-Hestia.
lokalizacja: 
Gdańsk, ul. Jelitkowska
powierzchnia obiektu: 
10 544 m2
kubatura: 
38 750 m3
projekt: 
koncepcyjny, architektoniczno budowlany, wykonawczy z nadzorem autorskim (2006-2008)
realizacja: 
2008 - 2010
inwestor: 
NDI S.A.