Marina 2 i Marina 3 – zespół zabudowy usługowo-biurowej

Vertical Tabs

definicja: 
2 budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych z garażami podziemnymi. Rozwinięcie funkcji zlokalizowanych w sąsiednim budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.
lokalizacja: 
Gdańsk, ul. Jelitkowska
powierzchnia obiektu: 
M2 - 10 725 m2; M3 – 10 974 m2
kubatura: 
M2 – 33 490 m2; M3 – 33 725 m2
projekt: 
koncepcyjny, architektoniczno budowlany, wykonawczy z nadzorem autorskim (2009-2014)
realizacja: 
2014
inwestor: 
ERGO Hestia S.A.