Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział Gdańsk

Vertical Tabs

definicja: 
Modernizacja siedzib oddziałów, przebudowa punktów obsługi klientów oraz adaptacja filii BRE w Gdyni
lokalizacja: 
Gdańsk, Gdynia
powierzchnia obiektu: 
1 520 m2
kubatura: 
5 380 m3
projekt: 
Architektoniczno-budowlany, wykonawczy, aranżacje wnętrz, nadzór autorski; opracowanie projektu: 1995-1997
realizacja inwestycji: 
1992-1997
inwestor: 
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Warszawa